بوم API و خدمات

189 سرویس یافت شد

سرویس برداشت مستقیم یا دایرکت‏دبیت در واقع نوعی مجوز است که به بانک داده می‏شود تا بدون نیاز به مداخله صاحب حساب، امکان برداشت از حساب تا سقفی مشخص، تعداد دفعات مشخص و با هدفی مشخص انجام شود.

بانک ایران زمین

این دسته از سرویس‏ها امکان ویرایش کارتابل و انجام امور مربوط به انتقال وجه و صدور چک را به صورت کارتابلی فراهم می‏کنند.

سرویس حذف کارتابل از کاربران

سرویس انتقال وجه ساتنا کارتابلی

سرویس انتقال وجه داخلی تکی کارتابلی

سرویس صدور چک صیادی کارتابلی

بانک ایران زمین
توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ